Przez lata gromadziliśmy kapitał ziemski inwestując w zakup najbardziej wartościowych gruntów położonych w najlepszych lokalizacjach w całej Polsce. Obecnie dysponujemy ponad 653 ha gruntów, które w zależności od przeznaczenia stanowią solidną podstawę do realizacji kolejnych planów inwestycyjnych zarówno Spółki jak i naszych partnerów.

W ramach portfela nieruchomości gruntowych należących do Spółki możemy wyszczególnić:

 • Grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą: 62,3619 ha
 • Grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną: 140,8901 ha
 • Grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod rekreację: 16,9506 ha
 • Grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi: 11,9979 ha
 • Grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną: 22,1795 ha
 • Grunty objęte studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z możliwością zabudowy wielorodzinnej: 15,9674 ha
 • Grunty objęte studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z możliwością zabudowy jednorodzinnej: 16,129 ha
 • Grunty rolne: 366,7796 ha

Łącznie: 653,256 ha

Gwiazdowo k. Poznania

 • Powierzchnia gruntu: 1.416.000 m2
 • Liczba działek: 961
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa
 • Planowana powierzchnia budynków: 188.000 m2
 • Planowana liczba budynków: jednorodzinne 953, wielorodzinne 24
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną

Gronówko i Wyciążkowo k. Leszna

 • Powierzchnia gruntu: 364.328 m2
 • Liczba działek: 393
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna
 • Planowana powierzchnia budynków: 53.055 m2
 • Planowana liczba budynków: 393
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną

Łódź, gm. Stęszew

 • Powierzchnia gruntu: 27.000 m2
 • Liczba działek: 9
 • Uwarunkowania planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna
 • Planowana powierzchnia budynków: 2.520 m2
 • Planowana liczba budynków: 18
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i gazowa przy terenie, w budowie kanalizacja sanitarna

Lusówko k. Poznania

 • Powierzchnia gruntu: 208.600 m2
 • Liczba działek: 34
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana powierzchnia budynków: nd.
 • Planowana liczba budynków: nd.
 • Rodzaj drogi dojazdowej: asfaltowa
 • Uzbrojenie terenu w sieci: nd.

Grunt pod aktywizację gospodarczą w Lesznie

 • Powierzchnia gruntu: 163.800 m2
 • Liczba działek: 2
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: aktywizacja gospodarcza
 • Wysokość budynków: do 30 m
 • Planowany procent zabudowy: do 80%
 • Powierzchna terenów biologicznie czynnych: min. 20%
 • Rodzaj drogi dojazdowej: asfaltowa
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną i deszczową

Grunt pod aktywizację gospodarczą w Więckowicach

 • Powierzchnia gruntu: 624.000 m2
 • Liczba działek: 3
 • Uwarunkowania planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Planowana zabudowa: aktywizacja gospodarcza
 • Wysokość budynków: do 20m
 • Planowany procent zabudowy: 75%
 • Powierzchnia terenów biologicznie czynnych: do 10%
 • Rodzaj drogi dojazdowej: asfaltowa
 • Uzbrojenie terenu w sieci: możliwy dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej,

Mosina k. Poznania

 • Powierzchnia gruntu: 43.671 m2
 • Liczba działek: 7
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: usługi sportowe
 • Planowana powierzchnia budynków: nd.
 • Planowana liczba budynków: nd.
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną

Leszno

 • Powierzchnia gruntu: 26.500 m2
 • Liczba działek: 6
 • Uwarunkowania planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna
 • Planowana powierzchnia budynków: nd.
 • Planowana liczba budynków: nd.
 • Rodzaj drogi dojazdowej: asfaltowa
 • Uzbrojenie terenu w sieci: brak (istnieje możliwość uzbrojenia)

Poznań, ul. Wołczyńska

 • Powierzchnia gruntu: 171.804 m2
 • Liczba działek: 5
 • Uwarunkowania planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Planowana zabudowa: wielorodzinna, wille miejskie i usługowa
 • Planowana powierzchnia mieszkań: 149 500 m2
 • Planowana liczba mieszkań: 1980
 • Rodzaj drogi dojazdowej: asfaltowa
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną i deszczową

Wyciążkowo k. Leszna

 • Powierzchnia gruntu: 300.000 m2
 • Liczba działek: 324
 • Średnia powierzchnia działki: 926 m2
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna, usługowa
 • Planowana powierzchnia mieszkań: 46 700 m2
 • Planowana liczba mieszkań: 322
 • Rodzaj drogi dojazdowej: asfaltowa
 • Uzbrojenie terenu w sieci: sieć gazowa, możliwość dostępu do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej

Gwiazdowo k. Poznania

 • Powierzchnia gruntu: 2.567.000 m2
 • Liczba działek: 7
 • Uwarunkowania planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa, tereny sportu i rekreacji
 • Planowana powierzchnia budynków: nd.
 • Planowana liczba budynków: nd.
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: brak (istnieje możliwość uzbrojenia)

Gronówko k. Leszna

 • Powierzchnia gruntu: 63.566 m2
 • Liczba działek: 53
 • Uwarunkowania planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna
 • Planowana powierzchnia budynków: 7.155 m2
 • Planowana liczba budynków: 53
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną