Gwiazdowo k. Poznania

 • Powierzchnia gruntu: 1.416.000 m2
 • Liczba działek: 961
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa
 • Planowana powierzchnia budynków: 188.000 m2
 • Planowana liczba budynków: jednorodzinne 953, wielorodzinne 24
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną
 • Cena brutto: od 123 zł/m2

Gronówko k. Leszna

 • Powierzchnia gruntu: 63.566 m2
 • Liczba działek: 53
 • Uwarunkowania planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna
 • Planowana powierzchnia budynków: 7.155 m2
 • Planowana liczba budynków: 53
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną
 • Cena brutto: od 55 zł/m2

Nad Leśnym Jeziorem

 • Powierzchnia gruntu: 27.000 m2
 • Liczba działek: 9
 • Uwarunkowania planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna
 • Planowana powierzchnia budynków: 2.520 m2
 • Planowana liczba budynków: 18
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i gazowa przy terenie, w budowie kanalizacja sanitarna
 • Cena brutto: od 110 zł/m2

Leszno

 • Powierzchnia gruntu: 26.500 m2
 • Liczba działek: 6
 • Uwarunkowania planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna
 • Planowana powierzchnia budynków: nd.
 • Planowana liczba budynków: nd.
 • Rodzaj drogi dojazdowej: asfaltowa
 • Uzbrojenie terenu w sieci: brak (istnieje możliwość uzbrojenia)
 • Cena brutto: od 95 zł/m2

Gronówko i Wyciążkowo k. Leszna

 • Powierzchnia gruntu: 364.328 m2
 • Liczba działek: 393
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna
 • Planowana powierzchnia budynków: 53.055 m2
 • Planowana liczba budynków: 393
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną