Grunt pod aktywizację gospodarczą w Lesznie

 • Powierzchnia gruntu: 163.800 m2
 • Liczba działek: 2
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: aktywizacja gospodarcza
 • Wysokość budynków: do 30m
 • Planowany procent zabudowy do 80%
 • Powierzchna terenów biologicznie czynnych: min. 20%
 • Rodzaj drogi dojazdowej: asfaltowa
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną i deszczową

Grunt pod aktywizację gospodarczą w Więckowicach

 • Powierzchnia gruntu: 624.000 m2
 • Liczba działek: 3
 • Uwarunkowania planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Planowana zabudowa: aktywizacja gospodarcza
 • Wysokość budynków: do 20m
 • Planowany procent zabudowy: 75%
 • Powierzchnia terenów biologicznie czynnych: do 10%
 • Rodzaj drogi dojazdowej: asfaltowa
 • Uzbrojenie terenu w sieci: możliwy dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej,