Poznań ul. Wołczyńska

 • Powierzchnia gruntu: 193.700 m2
 • Liczba działek: 5
 • Uwarunkowania planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Planowana zabudowa: wielorodzinna, wille miejskie i usługowa
 • Planowana powierzchnia mieszkań: 149.500 m2
 • Planowana liczba mieszkań: 1980
 • Rodzaj drogi dojazdowej: asfaltowa
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną i deszczową

Gwiazdowo Park

 • Powierzchnia gruntu: 171.804 m2
 • Liczba działek: 5
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: wielorodzinna, usługowa
 • Planowana powierzchnia mieszkań: 59.000 m2
 • Planowana liczba mieszkań: 1070
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną i deszczową

Gwiazdowo os. Parkowe

 • Powierzchnia gruntu: 330.000 m2
 • Liczba działek: 279
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna, usługowa
 • Planowana powierzchnia mieszkań: 37.530 m2
 • Planowana liczba mieszkań: 278
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: brak (istnieje możliwość uzbrojenia)

Wyciążkowo k. Leszna

 • Powierzchnia gruntu: 300.000 m2
 • Liczba działek: 324
 • Średnia powierzchnia działki: 926 m2
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: jednorodzinna, usługowa
 • Planowana powierzchnia mieszkań: 46.700 m2
 • Planowana liczba mieszkań: 322
 • Rodzaj drogi dojazdowej: asfaltowa
 • Uzbrojenie terenu w sieci: sieć gazowa, możliwość dostępu do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej

Gronówko

 • Powierzchnia gruntu: 49.990 m2
 • Liczba działek: 7
 • Średnia powierzchnia działki: 7.141 m2
 • Uwarunkowania planistyczne: MPZP
 • Planowana zabudowa: wielorodzinna, usługowa
 • Planowana powierzchnia mieszkań: 22.000 m2
 • Planowana liczba mieszkań: 380
 • Rodzaj drogi dojazdowej: utwardzona
 • Uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną